Algemeen

Gastouderbureau Snoesje en Gastouder Pippi berekend zogenaamde servicekosten. Waarvoor is dat?

Dit zijn de kosten van de begeleiding van de opvang, ondersteuning van de gastouder in de vorm van cursussen en bijeenkomsten.Het jaarlijks controleren van de opvangruimte, evalueren van de opvang en het controleren of de gastouder voldoet aan de creteria.Daarnaast is het gastouderbureau op tijden bereikbaar voor het beantwoorden van vragen van ouders en gastouders. Bij problemen en calimiteiten zoeken zij samen met de consulent naar een goede oplossing.

Hoe gaat de betaling aan mijn gastouder?

De opvangkosten betaalt u via een gastouderbureau aan de gastouder. De gastouder geeft de gemaakte uren opvang door aan het gastouderbureau. Dit gaat digitaal. Naar aanleiding van deze gegevens vindt er een uitbetaling plaats aan de gastouder. 

Hoe weet ik of het opvanglocatie geschikt is voor jonge kinderen?

Er wordt een risico-inventarisatie veiligheid en hygiene gedaan in de woning van de gastouder door het gastouderbureau.
Daarnaast wordt de gastouder en de locatie waar de opvang gaat plaatsvinden gecontroleerd door de GGD.

Hoeveel baby's mag een gastouder opvangen?

Er mogen tegelijkertijd maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar bij een gastouder aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar.

Hoeveel kinderen vangt een gastouder tegelijkertijd op?

Als de kinderen allemaal jonger zijn dan 4 jaar mogen er niet meer dan 5 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn. Dat zijn de wettelijke voorschriften. Sommigen van hen komen slechts een paar uur per week, andere meerdere dagen.

Waar slaapt mijn kind?

De kinderen slapen op een slaapkamer, daar is plek voor 5 kindjes.
Aangezien deze gastouder op een kinderdagverblijf heeft gewerkt, weet ze dat dit goed gaat, ze zijn er aan gewend!

Wat als mijn kind ziek is, mag hij/zij dan komen?

Het komt vaak voor bij kinderen dat ze koortsig zijn zoals bij doorkomende tandjes. Dan kan een kind gewoon komen. Is een kind echt ziek en is de zorg van vader of moeder verreist dan wordt contact gezocht met de ouders.